Het nut van folders verspreiden Nu het grootste deel van onze communicatie online verloopt, kunt u zich afvragen of het nog wel rendabel is om huis-aan-huis folders te v